Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Information om medlemskap och avgifter 2019
Betalningsrutiner för medlems- och deltagaravgifter

Medlemsavgiften är grunden för att delta i föreningens verksamhet.

Läs dokumentet Välkommen till NIF:
VÄLKOMMEN TILL NIF V1.pdf »

Medlemsavgift för år 2019 i Norrstrands IF
Medlemsavgiften betalas per person och är 250 kr.

Man räknas som medlem i Norrstrands IF när föreningen mottagit betalning via BankGironummer 460-0979 eller via SportAdmins medlems app och blivit inlagd i medlemssystemet.

Vid betalning måste fullständigt personnummer och adress eller fakturanummer uppges.
Skriv gärna med mailadress samt telefonnummer.

Gällande spelklarhet, se fliken "Rutiner för spelklarhet för NIF".

Betald medlemsavgift är också en förutsättning för röst- och yttranderätt på årsmöte.
(se stagar för mer information kring detta)

Deltagaravgifter för år 2019 i Norrstrands IF
Betald deltagaravgift är en förutsättning för att delta i föreningens tränings- och matchverksamhet.

0-7 år                          200 kr   (+ 250 kr i medlemsavgift)
8-9 år                          600 kr   (+ 250 kr i medlemsavgift)
from 10 år och uppåt    1000 kr   (+ 250 kr i medlemsavgift)

Deltagaravgifterna gäller from det verksamhetsår man fyller år, inte enskild spelares födelsedag.

Fyller man tex 8 år  1 oktober betalar man ändå 600 kr i deltagaravgift för det aktuella året.

Fyller man tex 10 år 1 oktober betalar man ändå 1000 kr i deltagaravgift för det aktuella året.

Vid flera spelare from 10 år och uppåt från samma familj sänks den sammanlagda deltagaravgiften med totalt 100 kr vid två spelare och 200 kr vid tre spelare osv.

Några exempel av totalkostnad för familj med fler spelare:

En spelare 7 år och en spelare 13 år:
2 x 250 medl.avg, 1 x 200, 1 x 1000 kr tr.avg = 1700 kr

En spelare 9 år, en spelare 16 år:
2 x 250 medl.avg, 1 x 600 kr tr.avg, 1 x 1000 kr tr.avg = 2100 kr

En spelare 9 år, en spelare 13 år, en spelare 16 år:
3 x 250 medl.avg, 1 x 600 kr tr.avg, 2 x 1000 kr tr.avg, 1 x 100 i avdrag på tr.avg = 3250


Övrigt
Avgifterna ska i enlighet med stadgarna vara betald senast 31 mars.
Detta gäller fortsatta medlemskap.
För medlemmar som tillkommer under året gäller betalning innan man deltar i matchspel.

För spelare som tillkommer efter 1 augusti gäller full medlemsavgift och halv deltagaravgift för att få delta i tränings- och matchverksamhet.

Vid osäkerhet gällande avgifterna, kontakta kansliet innan betalning görs.
 
Våra sponsorer