Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Röda Tråden
Norrstrands IF´s RÖDA TRÅD och handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Röda Tråden är ett levande styrdokument som ligger till grund för verksamheten i NIF.

Dokumentet är till för både spelare, ledare och föräldrar och har ursprungligen arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av styrelse, ledare och föräldrar under vinter 2011/2012.

Grunden i dokumentet kommer ur Riksidrottsförbundets material "Holmars IF".

Innehållet i dokumentet har antagits av Årsmötet 21 februari 2012 och har reviderats under 2012, 2013, 2015, 2016 och 2018 efter inkomna synpunkter.

Klicka här för att ladda hem dokumentet.
NIF Röda tråden 2018.pdf »

Norrstrands IF har även en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling samt en plan för hur vi agerar om någon far illa (ex. sexuella övergrepp). Dokumentet ingår även i Ledarpärmen

Klicka här för att ladda hem dokumentet
4 Handlingsplan mot kränkning 161017.pdf »
 
Våra sponsorer